February 19th, 2016

Je to inak

Sloboda slova po európsky - ruského politológa bez objasnenia deportovali z Paríža

Európski politici nemajú strach zo státisícov migrantov, o ktorých nemajú tušenia, čo sú zač. Boja sa toho, že v Európe bude počuť iný názor, ako je oficiálne prezentovaný. Inak sa nedá vysvetliť skutočnosť, že ruský analytik Medzinárodnej monitorovacej organizácie CIS-EMO Stanislav Byšok bol deportovaný z Francúzska so zákazom vjazdu do Schengenu. Situácia je o to bizarnejšia, že do Paríža Byšok priletel, aby sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii venovanej slobode tlače.
A tento prípad nebol prvý.

„Večer v stredu som priletel na parížske letisko „Charles de Gaulle“, aby som sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii „Sloboda tlače v podmienkach medzinárodnej nestability a terorizmu“, organizovanej Asociáciou nezávislých novinárov za mier (Assoziation Journalisten im Kampf um den Freiden).“,- povedal Byšok o svojich zážitkoch portálu Ridus. „Počas pasovej kontroly sa ma dôstojník opýtal, či som rezidentom jednej z krajín Schengenu, a po mojej zápornej odpovedi ma odviedol na policajný okrsok.“

V dôsledku toho ruský odborník strávil v policajnej miestnosti viac ako šesť hodín, po ktorých sa dozvedel, že ešte ten večer bude z krajiny deportovaný.

„Podľa dokumentov, ktoré mi predložili na stanici, Litva vydala dokument, platný pre celé územie Schengenu, podľa ktorého sa mi zakazuje vstup na jeho územie, ak nie som jeho rezidentom.“ , - zhrnul Byšok. „Táto formulácia bola nezrozumiteľná nielen pre mňa, ale aj pre samotných pohraničníkov, ktorí povedali, že sa s tým stretli prvýkrát. Ešte viac sa začudovali, keď sa dozvedeli, že v Litve som v živote nebol.“

Podľa slov politického analytika je mu príčina vydania zákazu Litvou úplne jasná. „V roku 2013 predsedala Litva Rade Európy, a jej prezidentka Dalia Grybauskaite bola osobne zodpovedná za podpísanie zmluvy o asociácii Ukrajiny s EÚ.“ ,- objasňuje podstatu litovských výhrad Byšok. „Počas štátneho prevratu na Ukrajine, ako aj po ňom, je pani Grybauskaite „advokátom“ nového smeru Ukrajiny pred európskym spoločenstvom. Moja odborná a spisovateľská činnosť, venovaná analýze ukrajinskej krízy, je v protiklade s aktivitami litovskej prezidentky.“

Treba poznamenať, že o niečo skôr, v decembri minulého roka, bol z Poľska, rovnako na požiadavku Litvy, deportovaný so zákazom vjazdu na územie Schengenu na tri roky Byškov kolega, prezident fondu „Ľudová diplomacia“ Alexej Kočetkov. Ten bol v Litve naposledy ešte v čase, keď bola sovietskou republikou, a nič ani v osobnom, ani v pracovnom živote, ho s Litvou nespája.

„Moje práce, napísané spolu s Alexejom Kočetkovom a inými odborníkmi, boli publikované v ruskom, ale aj v anglickom a poľskom jazyku, a boli predstavené v európskych hlavných mestách.“, - vysvetľuje si príčiny litovských požiadavok Stanislav Byšok. „Kniha Neonazis & Euromaidan bola doručená väčšine poslancov Európskeho parlamentu.“ ,- hovorí Byšok.

Byšok a Kočetkov sú teraz rozhodnutí požiadať o spoluprácu právnikov, vzniknutú bezprecedentnú situáciu nemienia jednoducho nechať tak. „Rázne rozhodnutie Dalie Grybauskaite vyvoláva pochybnosti o uplatňovaní práva na území Schengenu. Na jednej strane, v situácii, keď EÚ zasiahla kríza s ekonomickými migrantami, otvorené hranice Schengenu vážne sťažujú jeho členským krajinám ochranu svojej suverenity a bezpečnosti svojich občanov.“ ,- myslí si Stanislav Byšok. „Na druhej strane, pri zjavnej nevyhnutnosti vytvárania mostov medzi Ruskom a najdôležitejšími krajinami EÚ, vrátane Francúzska, agenti washingtonského vplyvu môžu, využívajúc svoje členstvo v Schengene, brániť rozvíjaniu občianskej diplomacie, medzi šíriteľov ktorej sa rátam aj ja.“

O tom, že Litva nekonala nezávisle, je presvedčený aj Alexej Kočetkov. Podľa neho „vietor duje spoza oceánu.“ „Podľa mojich informácií boli z Litvy do všetkých krajín Európskej únie rozposlané obežníky približne na tisíc ľudí – politológov, ekonómov, iných odborníkov z Ruska, aktívne pracujúcich vo oblasti vonkajšej politiky.“,- povedal politológ pre Ridus.

O tom, že je to tak, svedčí aj skutočnosť, že celkom nedávno bol Litvou bez objasnenia dôvodov zadržaný na vstupe do Európy ruský historik Alexander Djukov.

Ako veľmi je Byšok nebezpečný pre Európu, môžete vidieť napríklad z tohtotýždňovej relácie (Byšok je od 55. minúty)Kto si chce pozrieť Byšokove knihy, venované udalostiam na Ukrajine, nájde ich na stránke CIS-EMO, odkaz je na konci článku. Tu sú niektoré z nich:

http://www.cis-emo.net/sites/default/files/imagesimce/ekstremizm_na_ukraine_doklad.pdf

http://www.cis-emo.net/sites/default/files/imagesimce/neonazis_euromaidan_-_3rd_edition.pdf


http://www.cis-emo.net/sites/default/files/imagesimce/odessa_massacre.pdf


http://www.cis-emo.net/sites/default/files/imagesimce/after_euromaidan.pdfMedzinárodná monitorovacia skupina CIS-EMO, pre ktorú Byšok pracuje, je mimovládna organizácia, ktorá má za úlohu udržanie a rozvoj inštitútu volieb a spoločenskej kontroly volieb v krajinách s rozvíjajúcimi sa demokratickými systémami. Dnes sú členmi tejto skupiny predstavitelia Ruska, Poľska, Nemecka, Francúzska, Kirgizska, Ukrajiny, Moldavska, Bieloruska, Arménska a Lotyšska.


zdroj:

http://www.cis-emo.net/ru/news/rossiyskim-ekspertam-byshku-i-kochetkovu-zakryli-vezd-v-shengen